sv. Kateřina

Svatá Kateřina (Caterina), panna alexandrijská, pocházející z bohaté rodiny, byla dívkou neobyčejně vzdělanou, dokonce tak, že ve svých osmnácti letech dokázala přemoci v učené hádce před císařem na padesát pohanských filosofů a obrátit je na křesťanskou víru.

Vyniká ale nejen vzdělaností, též je známa svými mravními ctnostmi a také neobyčejnou zvídavostí a pracovitostí – Řekové jí říkají aei katharína (stále čistá). Zná dokonale dějiny řecké i římské filozofie a ovládá též křesťanskou nauku.

Když ji v roce 305 poznává budoucí vládce východořímské říše, císař Maximinus Daia, žádá ji o ruku. Kateřina ale budoucího císaře odmítá: Maximinus ji proto vyhání z Alexandrie a pak ji nutí, aby se vzdala víry v Krista. Ale Kateřina se své víry vzdát nehodlá a ani štáb soudců a pohanských filosofů není s to změnit její postoj.

Když se pak Kateřina odmítne podvolit se Maximinově smyslné touze, dá jí tento bičovat a mučit napínáním na kolo. Konstrukce kola ale napínání nevydrží a Kateřina přečkává i další zkoušky mučením. Nakonec je sťata. Její tělo prý pak anděle přenášejí na Sínajský poloostrov…

Za císaře Justinána I. (527-565) je nad jejím hrobem na Sínaji vybudován světoznámý klášter sv. Kateřiny.

Ve středověku patří sv. Kateřina mezi Čtrnáct svatých pomocníků a je zobrazována s mučícím kolem spolu se sv. Markétou a sv. Barborou (viz sv. Barbora). V této době ji též pařížská univerzita prohlašuje za svoji patronku.

Roku 1332 vítězí v den jejího svátku Karel IV. (viz Karel IV. Lucemburský), budoucí římský císař a český král, správce lombardských měst, nad italskými spiklenci pod hradem San Felice (severovýchodně od Modeny). Roku 1355 opět na den sv. Kateřiny je Karel IV. zachráněn při spiknutí v Pise.

Na počest sv. Kateřiny proto nechává tento významný panovník zbudovat na Karlštejně nádhernou kapli. V Praze na Novém Městě pak zakládá klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny, vysvěceným arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi na konci listopadu 1367.

Kult sv. Kateřiny se postupně rozšířil po celých Čechách. Ze čtrnáctého století pochází česká veršovaná Legenda o sv. Kateřině, která obsahuje 3500 veršů.

V českém kalendáři je sv. Kateřiny 25. listopadu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Св. Катерина (289-307)

Свята Катерина, виростала в заможній родині, дівчина була надзвичайно освітчена, навіть так, що в свої вісімнадцять років змогла перемогти в ученій гадці перед імператором аж п’ятдесят поганських філософів і навернути їх до хрестиянства.

Але виділялася Катерина не тільки своєю освітченістю, також відома своїми моральними чеснотами й позачерговою цікавістю і старанністю – греки називали її aei katharina (що з грецької означає – чиста). Також чудово знала історію римської та грецької філософії і осилювала християнську науку.

В році 305 вона зустріла майбутньго владаря Візантії, Імператора Максиміана ІІ, який поросив її руки. Але Катерина майбутньому Імператору відмовляє: тому Максиміан її виганяє з Олександрії а потім і змушує її відмовитися від віри в Христа. Катерина не збирається відмовлятися від своєї віри і навіть судді, поганські філософи не змогли змінити її позицію.

Коли Катерина відмовилася підкоритися Максиміановому почуттєвому бажанню, вона була піддана страшним мукам — колесування. Коли вона спокійно підійшла до знаряддя страти, ангел розбив його на друзки. Тоді Катерина, підійшовши до місця страти, з глибокою вірою в Бога, сама поклала голову під меч ката, молячись за всіх людей. Її тіло було перенесено ангелами на Сінайський полоострів...

За імператора Юстиніана І. (527-565) над її могилою на Сінаї був побудований світознамий монастир Св. Катерини.

У середньовіччі Св. Катерину відносили до чотирнадцяти святих помічників, також її відображали з колесом для тортур разом з Св. Мариною (Маргаритою) и Св. Варварою. В ту добу її також Парижський університет проголошує за свою покровительку.

Року 1332 в день свята Св. Катерини виграє Карел IV., в майбутньому імператор Римської Імперії і Чеський король, над італійськими змовниками під замком Сан Феліце. Року 1355 в день Св. Катерини – Карел IV. знову був врятований при зраді в Пізі.

Тому в честь Св. Катерини цей важливий правитель вирішує побудувати на Карлштейні красиву каплицю. В празі в Новому Місці(Частина Праги) засновує монастир з храмом Св. Катерини, який був освячений архієпископом Іоаном з Влашіма на кінці листопаду 1367.

Культ Св. Катерини розширився по цілій тереторії Чехії. В чотирнадцятому столітті бере початок віршована легенда про Св. Катерину, обсяг якої складає 3500 рядків.

В чеському календарі свято Св. Катерини відзначається на 25. листопада.