18 listopadu 2020

Online koncert u příležitosti svátku patronky kostela.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, 

SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU

A

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU 

SI VÁS DOVOLUJÍ

 

POZVAT NA ONLINE KONCERT

KONCERT DUCHOVNÍ

HUDBY V KOSTELE SV. KATEŘINY


PONDĚLÍ 23. 11. 2020

OD 17:00 HODIN

Níže záznam z celého koncertu.nebo se dívejte přímo na YouTube ZDE

Program a celá pozvánka na koncert - klikněte na tento odkaz ZDE

16 srpna 2020

Pozvánka na koncert DUCHOVNÍ HUDBY

 Společnost pro duchovní hudbu

Pravoslavná církev

v Českých zemích a na Slovensku


si Vás dovolují pozvat na


KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

v kostele sv. Kateřiny

v Kateřinské zahradě

u Neurologické a Psychiatrické kliniky 

VFN a 1. LF UK, Praha 2


v pondělí 21. září 2020

od 18.00 hodin

16 dubna 2020

Paschální poselství 2020


Drazí bratři kněží a diákoni, mniši a mnišky, bratři a sestry v Kristu!

Christos voskrese! Kristus vstal z mrtvých!

Letošní velikonoční svátky jsou určitě jiné, než jsme si vůbec kdy dokázali představit. Mnozí z nás jsou naplněni obavami, nejistotou, nejrůznějšími otázkami a pochybnostmi. Ostatně stejné pocity intenzivně prožívá celý svět okolo nás. Možná však máme jedinečnou příležitost velmi konkrétním způsobem prožít to, co se událo před téměř dvěma tisíci lety a zůstává aktuální i v těchto dnech. Opět zažíváme strach onoho malého společenství učedníků, mužů a žen, kteří se v nejistotě skrývali poté, co byl jejich milovaný Mistr a Učitel, od něhož toho tolik očekávali, krutým způsobem popraven a oni sami rozehnáni. Skrývali se ve strachu a pochybnostech, zakusili vlastní chvíle temnoty. Ale pak znenadání jako blesk z čistého nebe přišel úsvit třetího dne. Odvalený kámen, prázdný hrob, radostné poselství anděla: „Není tu! Vstal z mrtvých!“ (Mk 16,6)