Nařízení arcibiskupa Michala č. 9.

NAŘÍZENÍ č. 09/2020

Dne 06. 04. 2020 vyhlásila vláda ČR Usnesení č. 395 (dále jen „Usnesení“) s přílohou č. 2 (dále jen (Příloha Usnesení). Tímto Usnesením se zakazuje volný pohyb osob. Toto Usnesení platí od 07. dubna 2020 od 00.00 hodin do konce nouzového stavu. Pravoslavné církve v českých zemích se týká především výjimka odst. I. bod 1.: „Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: …“; písm. g): „výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění…“; bod 3.: „individuální duchovní péče a služby,“
a
odst. I. bod 2.: Nařizuje se: a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j)
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.


Vycházejíc ze současné situace vydávám toto nařízení:
Všichni správci Pravoslavných církevních obcí jsou povinni zajistit, aby bylo dodržováno toto Usnesení. Z výše uvedeného Usnesení vyplývá, že duchovní mohou vykonávat individuální duchovní péči a službu, a mohou ji poskytovat i v chrámu. Z Usnesení odst. I. bod 2, písm. c) vyplývá, že individuální duchovní péče je pro max. 2 osoby. Nicméně výklad tohoto nařízení se v jednotlivých místech liší, a proto by měli duchovní správci konzultovat způsob sloužení v tomto Strastném týdnu, na Svatou Paschu a dále, a způsob posvěcení pokrmů, s místně příslušným policejním náčelníkem a hygienickou stanicí.

Uděluji Vám zároveň své pastýřské požehnání, ať Vás Bůh posiluje v období tohoto Strastného Týdne, ochraňuje Vás od všeho zlého, a umožní Vám i všem věřícím s radostí a láskou oslavit Světlé Kristovo Vzkříšení.

 

+Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

Komentáře jsou uzavřeny