16 srpna 2020

Pozvánka na koncert DUCHOVNÍ HUDBY

 Společnost pro duchovní hudbu

Pravoslavná církev

v Českých zemích a na Slovensku


si Vás dovolují pozvat na


KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

v kostele sv. Kateřiny

v Kateřinské zahradě

u Neurologické a Psychiatrické kliniky 

VFN a 1. LF UK, Praha 2


v pondělí 21. září 2020

od 18.00 hodin

Účinkují:

Markéta Böhmová - soprán

Kamila Mazalová - alt 

Ondřej Holub - tenor

Jaromír Nosek - bas

Linda Sítková - varhany

komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha

Jiří Mátl - dirigent


PROGRAM:

W. A. Mozart, J. Haydn


Projekt probíhá za podpory 

Hlavního města Prahy a Městské části Praha 2.


Vstup volný