16 srpna 2020

Pozvánka na koncert DUCHOVNÍ HUDBY

 Společnost pro duchovní hudbu

Pravoslavná církev

v Českých zemích a na Slovensku


si Vás dovolují pozvat na


KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

v kostele sv. Kateřiny

v Kateřinské zahradě

u Neurologické a Psychiatrické kliniky 

VFN a 1. LF UK, Praha 2


v pondělí 21. září 2020

od 18.00 hodin