12 března 2020

Nařízení Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala arcibiskupa pražského a českých zemí

Bratři a sestry v Kristu,
dle Mimořádného opatření vyhlášeného vládou ČR dne 12. 3. 2020
je z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce zakázáno do odvolání
shromažďování více než 30 osob v jednom místě a čase.
V případě nedodržení tohoto nařízení hrozí vysoké pokuty a postihy.
S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala arcibiskupa pražského a českých zemí
proto mohou být konány bohoslužby pouze v počtu do 30 věřících.
Jakmile bude dosaženo tohoto počtu věřících v chrámu, další již nemohou být vpuštěni.
Věříme, že toto opatření pochopíte a prosíme věřící, aby se, pokud je to možné,
zúčastnili bohoslužeb v jiných dnech než v neděli.

Возлюбленные во Христе братья и сестры,
В соответствии с Чрезвычайной мерой объявленной Правительством Чешской Республики
от 12 марта 2020 года по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сбор
более 30 человек в одном месте и в одно время запрещен до дальнейшего уведомления.
Несоблюдение этой меры может привести к высоким штрафам.
С благословения Его Высокопросвященного Михаила, Архиепископа Пражского
и Чешских земель, на богослужении может быть не больше 30 верующих.
Поэтому в храм на одно богослужение будут впущены до 30 верующих . Мы верим, что
вы поймете это ограничение и просим верующих посещать богослужения не только
в воскресенье, но по возможности и в другие дни, когда совершаются богослужения.