02 června 2019

Svatá liturgie - Nanebevstoupení Páně


 Zveme Vás na svatou liturgii - Nanebevstoupení Páně

Více podrobností v rozpisu bohoslužeb, nebo klikněte na odkaz ZDEUdálost, kdy se Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání naposledy zjevil apoštolům a v oblaku se vznesl do nebe. Podle Skutků apoštolů Sk 1, 9 – 1, 12 (Kral, ČEP) k události došlo na hoře Olivetské a Ježíš byl před zraky apoštolů vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Ježíš vzhledem ke své božské podstatě na nebe vstoupil sám, na rozdíl od nanebevzetí Panny Marie, Marie je vzata do nebe, což ve výtvarném umění bývá znázorněno nesením anděly. V křesťanském kalendáři se událost připomíná svátkem Nanebevstoupení Páně.

Zdroj: Wikipedie