28 dubna 2019

Pascha - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH !!!

»A Slovo (Boží Syn) se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné blahodati a pravdy,
i viděli jsme slávu Jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce.
A z plnosti Jeho my všichni vzali jsme,
a to blahodať nad blahodať … neboť blahodať
a pravda skrze Ježíše Krista se stala.«