27 listopadu 2019

Chrámový svátek 2019


Pravoslavná církevní obec v Praze 2/VIII, zastoupená mitr. prot. Milanem
Horvátem si Vás dovoluje pozvat na slavnostní

SVATOU ARCHIJEREJSKOU LITURGII

u příležitosti chrámového svátku sv. Kateřiny Alexandrijské, která se uskuteční
v sobotu 7. prosince 2019 v 10 hod.
v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské
na adrese: Viničná 468/2, Praha 2

S bratrským pozdravem

„Kristus uprostřed nás !“
08 srpna 2019

Ikona Přesvaté Bohorodice Skoroposlušnice

S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala arcibiskupa pražského a českých zemí bude v našem chrámu, ve dnech 10. - 11. 08. 2019 možnost poklonit se, a modlitebně uctít zázračnou ikonu Přesvaté Bohorodice „Skoroposlušnice“ (z Ananiev-Baltské eparchie, Ukrajina).

02 června 2019

Svatá liturgie - Nanebevstoupení Páně


 Zveme Vás na svatou liturgii - Nanebevstoupení Páně

Více podrobností v rozpisu bohoslužeb, nebo klikněte na odkaz ZDE29 května 2019

Rozpis bohoslužeb na červen 2019

Nový rozpis bohoslužeb na měsíc červen 2019,

Klikněte na odkaz: Bohoslužby červen 2019

Pozor ZMĚNA!!!
Každou sobotu večerní OD 18:00 hod.

28 dubna 2019

Pascha - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH !!!

»A Slovo (Boží Syn) se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné blahodati a pravdy,
i viděli jsme slávu Jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce.
A z plnosti Jeho my všichni vzali jsme,
a to blahodať nad blahodať … neboť blahodať
a pravda skrze Ježíše Krista se stala.«


24 dubna 2019

Paschální poselství Posvátného synodu 2019

POSELSTVÍ
Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
PASCHA KRISTOVA 2019


Drazí duchovní otcové, v Kristu milovaní bratři a sestry:
Vstal z mrtvých Kristus! Vpravdě vstal z mrtvých!
Christos Voskrese! Voistinu voskrese!

„Toť jest den, kterýž učinil Hospodin! Radujme se a veselme se v něm!“ volá žalmista David.
(Ž 117,24)

23 dubna 2019

Poslední večeře

Poslední večeře znamená důležitou událost ze života Ježíše Krista, který den před svým umučením slavil se svými učedníky velikonoční slavnost Pesach.


18 dubna 2019

Liturgie předem posvěcených Darů

O liturgii předem posvěcených Darů.
(Pá 19.04.2019)

Je to zvláštní velkopostní bohoslužba, při níž se věřícím předkládají ke zbožnému uctění a přijímání svaté Dary Těla a Krve Kristových, které byly posvěceny dříve - na předcházející plné liturgii Basila Velikého nebo Jana Zlatoústého.

11 března 2019

Velký půst 2019

Velký půst trvá šest týdnů (11. března - 28. dubna 2019): od pondělka po syropustní neděli až po pátek před nedělí Květnou. Sobota Lazarova a následující Květná neděle, spolu s nadcházejícím Velkým strastným (pašijovým) týdnem patří k postnímu období, ačkoliv do samotného Velkého půstu již nespadají.