06 prosince 2018

Adventní koncert

Pozvánka na

ADVENTNÍ KONCERT

Koncert se uskuteční
ve čtvrtek 20. 12. 2018
v 18. hodin

03 prosince 2018

Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu

Z Jakubova protoevangelia (2. století):


»... 6. Dítě sílilo den ze dne. Když bylo Marii šest měsíců, postavila ji matka na zem, aby zkusila, zda může stát. Tu (Marie) ušla sedm sáhů a vrátila se ke své matce. Matka ji vzala na ruce a řekla: „Jako je živ Hospodin, můj Bůh, ty nebudeš chodit po této zemi, dokud tě nepřivedu do chrámu Páně. Pak přichystali zvláštní místo, kde měla dcerka spát, a zakázali tam nosit cokoli nečisté.