21 listopadu 2018

Pozvánka na koncert duchovní hudby 22. listopadu 2018

Vedení VFN v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
a
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na další z řady koncertů v pravoslavném chrámu
sv. Kateřiny Alexandrijské

a to ve čtvrtek 22. listopadu 2018
v 16.00 hod.

Podrobnosti - viz leták níže: