21 listopadu 2018

Chrámový svátek sv. Kateřiny Alexandrijské - 7. prosince 2018

Důstojný otče,
drahý bratře, drahá sestro.

Pravoslavná církevní obec v Praze 2/VIII,
zastoupená mitr. prot. Milanem Horvátem

si Vás dovoluje pozvat na slavnostní

SVATOU ARCHIJEREJSKOU LITURGII

u příležitosti chrámového svátku sv. Kateřiny Alexandrijské,

která se uskuteční

v pátek 7. prosince 2018 v 10 hod.

v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské
na adrese: Viničná 468/2, Praha 2

S bratrským pozdravem

„Kristus uprostřed nás !“


             
                                                                                                              mitr. prot. Milan Horvát

Poznámka pro duchovní: červené roucho, prosím o potvrzení účasti. Děkuji.