21 listopadu 2018

Chrámový svátek sv. Kateřiny Alexandrijské - 7. prosince 2018

Důstojný otče,
drahý bratře, drahá sestro.

Pravoslavná církevní obec v Praze 2/VIII,
zastoupená mitr. prot. Milanem Horvátem

si Vás dovoluje pozvat na slavnostní

SVATOU ARCHIJEREJSKOU LITURGII

u příležitosti chrámového svátku sv. Kateřiny Alexandrijské,

která se uskuteční

Pozvánka na koncert duchovní hudby 22. listopadu 2018

Vedení VFN v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
a
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na další z řady koncertů v pravoslavném chrámu
sv. Kateřiny Alexandrijské

a to ve čtvrtek 22. listopadu 2018
v 16.00 hod.

Podrobnosti - viz leták níže:

18 listopadu 2018

Oznámení - řádné shromáždění Pravoslavné církevní obce

Oznamuji tímto, že dne 2. 12. 2018 po svaté liturgii (cca. v 12 hodin), se bude konat řádné shromáždění Pravoslavné církevní obce v Praze 2/VIII.
Shromáždění proběhne v prostorách chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské (ul. Viničná 468/2, Praha 2).

17 listopadu 2018

Koncert k oslavě svátku sv. Kateřiny

27. ročník Svatováclavských slavností
Mezinárodní festival duchovního umění
Duchovní hudba pravoslavných národů mezi Evropou a Asií