13 srpna 2018

Pozvánka na koncert duchovní hudby 10. září 2018


Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele sv. Kateřiny

(v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha 2)v pondělí 10. září 2018 od 16.00 hodin
na nově zrestaurovaných varhanách

Účinkuje:
Hana Blachutová – mezzosoprán
Vladimír Kopáčik  varhany


Program:
John Stanley, Tomaso Cecchini, Johann Sebastian Bach, Alessandro Scarlatti, Johann Pachelbel, Georg Friedrich Händel, Dietrich Buxtehude, César Franck, Matthias Weckmann, Antonín Dvořák

Vstup volný

Projekt probíhá za podpory hlavního města Prahy a Městské části Praha 2.