24 června 2018

Pozvánka na koncert duchovní hudby 25. června 2018


Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele sv. Kateřiny

(v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha 2)v pondělí 25. června 2018 od 16.00 hodin
na nově zrestaurovaných varhanách

Účinkuje:
Martina Sehylová – soprán
Pavel Kohout  varhany


PROGRAM.
A. Vivaldi, G. CacciniG. F. Händel, F. A. Hugl, J. S. Bach,
J. Speth, W. A. Mozart, J. G. Walther, C. Franck

Vstup volný

Projekt probíhá za podpory hlavního města Prahy a Městské části Praha 2.