19 března 2018

PASCHA 2018 - Paschální bohoslužby


Vzkříšení Krista, jeho pascha, je základní oslavou pravoslavného liturgického roku a je považováno za historickou událost. Svým vzkříšením Ježíš vysvobodil lidstvo z moci smrti a umožnil každému, aby měl účast na jeho nesmrtelnosti.
Dovolujeme si Vás pozvat na Paschální bohoslužby v našem pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské:

Rozpis bohoslužeb:


Pátek        6. 4. 2018        Velký pátek – Ukřižování Kristovo

17:00 – 19:00         Velkopáteční večerní, spojená s vynášením plaštěniceSobota     7. 4. 2018        Velká sobota – Kristus v hrobě

10:00 – 12:30  sv. liturgie Zvěstování přesvaté Bohorodice

21:00 – 23:00  Gruzínská diaspora (bohoslužba na gruzínském jazyce)

23:30 – 24:00  PůlnočniceNeděle     8. 4. 2018       Svatá a velká neděle paschy
SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

00:00 – 01:30  Paschální jitřní se svěcením paschálních pokrmů

10:00 – 12:00  Paschální sv. liturgie se svěcením paschálních pokrmůPondělí    9. 4. 2018       Světlé pondělí

10:00 – 12:00  sv. liturgieÚterý       10. 4. 2018      Světlé úterý

10:00 – 12:00  sv. liturgie