19 března 2018

PASCHA 2018 - Paschální bohoslužby


Vzkříšení Krista, jeho pascha, je základní oslavou pravoslavného liturgického roku a je považováno za historickou událost. Svým vzkříšením Ježíš vysvobodil lidstvo z moci smrti a umožnil každému, aby měl účast na jeho nesmrtelnosti.
Dovolujeme si Vás pozvat na Paschální bohoslužby v našem pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské:

Rozpis bohoslužeb: