06 prosince 2018

Adventní koncert

Pozvánka na

ADVENTNÍ KONCERT

Koncert se uskuteční
ve čtvrtek 20. 12. 2018
v 18. hodin

03 prosince 2018

Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu

Z Jakubova protoevangelia (2. století):


»... 6. Dítě sílilo den ze dne. Když bylo Marii šest měsíců, postavila ji matka na zem, aby zkusila, zda může stát. Tu (Marie) ušla sedm sáhů a vrátila se ke své matce. Matka ji vzala na ruce a řekla: „Jako je živ Hospodin, můj Bůh, ty nebudeš chodit po této zemi, dokud tě nepřivedu do chrámu Páně. Pak přichystali zvláštní místo, kde měla dcerka spát, a zakázali tam nosit cokoli nečisté.

21 listopadu 2018

Chrámový svátek sv. Kateřiny Alexandrijské - 7. prosince 2018

Důstojný otče,
drahý bratře, drahá sestro.

Pravoslavná církevní obec v Praze 2/VIII,
zastoupená mitr. prot. Milanem Horvátem

si Vás dovoluje pozvat na slavnostní

SVATOU ARCHIJEREJSKOU LITURGII

u příležitosti chrámového svátku sv. Kateřiny Alexandrijské,

která se uskuteční

Pozvánka na koncert duchovní hudby 22. listopadu 2018

Vedení VFN v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
a
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na další z řady koncertů v pravoslavném chrámu
sv. Kateřiny Alexandrijské

a to ve čtvrtek 22. listopadu 2018
v 16.00 hod.

Podrobnosti - viz leták níže:

18 listopadu 2018

Oznámení - řádné shromáždění Pravoslavné církevní obce

Oznamuji tímto, že dne 2. 12. 2018 po svaté liturgii (cca. v 12 hodin), se bude konat řádné shromáždění Pravoslavné církevní obce v Praze 2/VIII.
Shromáždění proběhne v prostorách chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské (ul. Viničná 468/2, Praha 2).

17 listopadu 2018

Koncert k oslavě svátku sv. Kateřiny

27. ročník Svatováclavských slavností
Mezinárodní festival duchovního umění
Duchovní hudba pravoslavných národů mezi Evropou a Asií

13 srpna 2018

Pozvánka na koncert duchovní hudby 10. září 2018


Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele sv. Kateřiny

(v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha 2)

24 června 2018

Pozvánka na koncert duchovní hudby 25. června 2018


Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele sv. Kateřiny

(v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha 2)

23 dubna 2018

Pozvánka na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - 30. duben 2018

Vedení VFN v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
a
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na další z řady koncertů v pravoslavném chrámu
sv. Kateřiny Alexandrijské

a to 30. dubna 2018
v 16.00 hod.

Podrobnosti - viz leták níže:

19 března 2018

PASCHA 2018 - Paschální bohoslužby


Vzkříšení Krista, jeho pascha, je základní oslavou pravoslavného liturgického roku a je považováno za historickou událost. Svým vzkříšením Ježíš vysvobodil lidstvo z moci smrti a umožnil každému, aby měl účast na jeho nesmrtelnosti.
Dovolujeme si Vás pozvat na Paschální bohoslužby v našem pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské:

Rozpis bohoslužeb: