05 června 2017

Pozvánka na koncert

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

Vás zve na koncert
ve středu 21. 06. 2017

Viz podrobnosti na letáku níže.