22 března 2017

Pozvánka na hudební podvečer

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

HUDEBNÍ PODVEČER
s Johannem Sebastianem BACHEM


a jeho následovníky

Koncert se koná v kostele sv. Kateřiny
(v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha 2)


u příležitosti 332. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha


ve středu 22. března 2017 v 16.00 hodin

Účinkují:
TRIGONUM MUSICUM

David Prosek - hoboj
Lydie Hártelová - harfa
Jan Keller-violoncello

vstup volný

Projekt probíhá za podpory Městské části Praha 2