21 června 2016

KONCERT - ZPĚVY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Dne 20. června 2016 proběhl v našem chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské koncert pod názvem:

ZPĚVY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
za vlády krále a císaře Karla IV.
(chrám sv. Kateřiny Alexandrijské byl postaven právě císařem Karlem IV.)

Učinkovali:
SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE

Zazněly skladby např.:
Jistebnický kancionál, Codex Speciálník, Codex Franus


Projekt proběhl za podpory městské části Praha 2