21 června 2016

KONCERT - ZPĚVY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Dne 20. června 2016 proběhl v našem chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské koncert pod názvem:

ZPĚVY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
za vlády krále a císaře Karla IV.
(chrám sv. Kateřiny Alexandrijské byl postaven právě císařem Karlem IV.)

14 června 2016

Fotogalerie - Ikona Přesvaté Bohorodice - Obměkčení kamenných srdcí

V pondělí   13. 06. 2016   od 17.  hodiny mohli věřící i návštěvníci vidět a poklonit se ikoně
Přesvaté Bohorodice - Obměkčení kamenných srdcí.

Ikona byla v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské pouze na dvě hodiny, ale i tak se jí v tento čas
uspělo poklonit velké množství pravoslavných věřících.
K poctě ikony byl odlsloužen akathist.

08 června 2016

Ikona Přesvaté Bohorodice - Obměkčení kamenných srdcí


Vladyka Michal dnes požehnal putování myroronící Ikony Přesvaté Bohorodice - Obměkčení kamenných srdcí - po Pražské pravoslavné eparchii.

V pondělí   13. 06. 2016   od 17 hodiny budeme mít tuto zázračnou ikonu i v našem chrámu.