30 května 2016

Oznámení konání řádného shromáždění Pravoslavné církevní obce

Oznamuji tímto, že dne 12. 06. 2016 po svaté liturgii (cca. v 12 hodin), se bude konat řádné shromáždění Pravoslavné církevní obce v Praze 2/VIII.
Shromáždění proběhne v prostorách chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské (ul. Viničná 468/2, Praha 2).


S pozdravem

 mitr. prot. Milan Horvát


Program shromáždění:

  1. Modlitba
  2. Seznámeni s hospodařením obce za rok 2015
  3. Volba členů rady pravoslavné církevní obce
  4. Slib nově zvolených členů PCO
  5. Závěr