29 března 2016

Hudební podvečer s Johanem Sebastianem Bachem

V úterý 29. 03. 2016 v 16 hodin, se konal v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské koncert

Hudební podvečer s Johanem Sebastianem Bachem
a jeho následovníky

Koncert se konal u příležitosti 331. výročí narození Johana Sebastiana Bacha.

Učinkovali:
Lucie Sedláková Hůlová - barokní housle
Martin Sedlák - violoncello
Jiřina Dvořáková Marešová - varhanní positiv