14 března 2016

Dnes začal velký půst.
Dnes začal velký půst. 40 dnů půstu - to je připomenutí Mojžíšova příkladu nebo také čtyřiceti hodin, po které Ježíš ležel v hrobě před svým vzkříšením.Mojžíš, který vystoupil na Sinaji, se 40 dní postil, dále i Jan Křtitel dodržoval půst a samozřejmě, že Kristus nepřišel změnit zákon, ale naplnit ho, tzn. že i On, než začal vystupovat veřejně, se také na poušti postil.