16 února 2016

Svátek - Setkání Pána se Simeonem

V pondělí 15. 02. 2016 sloužil o. Milan Horvát liturgii k svátku "Setkání Pána se Simeonem" a posvětil svíce - hromničky. Spolusloužili o. Jurij Sonin a diákon Michal.

Liturgii doprovodil zpěvem sbor pod vedením br. Ivana


В понеділок 15. 02. 2016 о. Мілан Хорват служив святу літургію до свята ‘’Стрітення Господнє‘’ і посвятив громничі свічки. Разом з о. Міланом служили о. Юрій Сонін і диякон Михайло.

Літургія супроводжувалася співом хору під керівництвом бр. Івана.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В понеделник 15. 02. 2016 о. Милан Хорват служил святую литургию к празднику ‘’Стретение Господа нашего Иисуса Христа‘’ и освятил громничные свечи. Вместе с о. Миланом служили о. Юрий Соснин и диакон Михаил.

Литургия сопровождалась пением хора под руководством бр. Ивана.